ورود به سایت

خانه

 • سامانه پردازش ابری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
اگر در این سامانه عضو شوید امکانات زیر در اختیار شما قرار خواهد گرفت :
 • معرفی آنلاین اولویتهای پژوهشی
 • عضویت در انجمن های تخصصی و ویکی
 • دسترسی به بانکهای اطلاعاتی
 • جستجوی پیشرفته درمدارک و منابع علمی معتبر
فوایدی که عضویت در سامانه برای شما به دنبال خواهد داشت :
 • معرفی پروژه ها و فرصتهای شغلی
 • کسب اطلاع درباره قابلیت ها ، تخصص ها و توانمندیها ی افراد سازمان
اگر در این سامانه عضو شوید امکانات زیر در اختیار شما قرار خواهد گرفت :
 • دسترسی آسان به فراخوان طرحهای پژوهشی در صنعت آب و فاضلاب
 • دسترسی به مقالات صنعت آب و فاضلاب
 • امکان ارائه طرح های پژوهشی ، مقالات و پایان نامه ها توسط دانشجویان
فوایدی که عضویت در سامانه برای شما به دنبال خواهد داشت :
 • دریافت حمایت های مادی و معنوی از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها
 • حمایت مادی از اساتید و متخصصان برای شرکت در سمینارها ی بین المللی
 • کاهش چشمگیر زمان بررسی طرح ها و پایان نامه ها و ارائه پاسخ