ورود به سایت

پردازش ابری

شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران، هر سال پس از بررسی بخش های مختلف سازمان خود، نیازمندی های تحقیقاتی خود را جستجو و پس از بررسی آنها در کمیته های تخصصی، اولویت های پژوهشی خود را مشخص می نماید و با انتشار اولویت های تحقیقاتی خود جامعه علمی و دانشگاهی را از این اولویت ها مطلع می کند تا با ارتباط موثر صنعت و دانشگاه از ظرفیت های علمی و دانشگاهی در راستای حل مشکلات موجود در صنعت بهره مند شود.

شما می توانید لیست اولویت های پژوهشی شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران را مشاهده کرده و در صورتیکه برای هریک از اولویت ها طرح پژوهشی جهت ارائه دارید به بخش ثبت طرح پژوهشی مراجعه نمایید.

موردی برای نمایش وجود ندارد.